ORGANIZACIONA I FINANSIJSKA PODRŠKA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI STUDENATA GRADJEVINSKOG FAKULTETA (IACES)

15.05.2016. - Konferencija IACES-a, Međunarodnog udruženja studenata građevinarstva je ove godine bila prilika da se na Gradjevinskom fakultetu u Beogradu okupi preko 80 studenata i profesora gradjevine iz 12 zemalja. Kompanija Konstruktor je organizaciono i finansijski participirala na ovoj konferenciji, što je jedan od posebno bitnih vidova društveno odgovornog ponašanja Konstruktora, jer je bazirano na saradnji sa mladim studentima, budućim inženjerima, najboljem inteletualnom potencijalu kojeg u gradjevinskoj struci ima Srbija i druge zemlje iz kojih su došli gosti.

Poseban značaj ovoj konferenciji je dao sam prof. dr Srdjan Kisin, osnivač Konstruktora i profesor na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu, koji je održao posebno zanimljivo predavanje na temu menadžmenta u projektovanju i izvodjenju građevinskih radova, uz poseban osvrt na projekat projektovanja i ugradnje čelične konstrukcije koji kompanija Konstruktor izvodila u Hramu Svetog Save.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8