PODRŠKA IZDAVANJU UDŽBENIKA »TEHNOLOGIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA«, GRAĐEVINSKI FAKULTET BEOGRAD

01.06.2015. - Imajući u vidu renomiranost Građevinskog fakulteta u Beogradu, kao i kvalitet autora knjige dr Dragana Arizanovića, dr Predraga Petronijevića i dr Dejana Beljakovića kompaniji Konstruktor je bilo posebno zadovoljstvo da pomogne u pokrivanju značajnog dela troškova vezanih za pripremu i štampanje udžbenika »Tehnologija građevinskih radova«.

Sa tematikom knjige, grubim građevinskim radovima, kompanija Konstruktor se svakodnevno susreće u srpskoj praksi, rešavajući ove probleme, pri izgradnji proizvodnih i logističkih objekata, retail parkova i svih drugih projekata na kojima je radila i trenutno radi.

Teorijska relevantnost tematike ove knjige i njena praktična potvrda u praksi kompanije Konstruktor su bili kriterijumi za donošenje odluke u sufinansiranju ovog udžbenika, što je i osnova za svaku buduću akciju društvenog odgovornog ponašanja kompanije koja se zasniva na povezivanju građevinske nauke i prakse.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8