O Konsaltingu

Naš pristup konsaltingu u inženjeringu jeste da pružimo objektivan savet po pitanju osmišljavanja i realizacije projekata različitih obima i složenosti, a u stanju smo da pružimo potpunu ekspertizu i maksimum kako bi se projekti ostvarili u naznačenom roku.

Zahvaljujući brojnim specifičnostima i problemima sa kojima smo se suočavali na terenu, u stanju smo da podelimo sa Vama jednu iskrenu i potpunu viziju kvaliteta, savetujući Vam uvek najbolje rešenje.

Kompanija Konstruktor zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu je u stanju da pruži profesionalnu i stručnu uslugu, a naša glavna karakteristika je što smo u stanju da saslušamo i razumemo zahteve i potrebe klijenata, investitora i ostalih poslovnih partnera, i da na osnovu njih koncipiramo projekat.

U okviru Konstruktor konsaltinga, dela kompanije koja se bavi projektovanjem, inženjeringom i konsaltingom, osmišljavamo i realizujemo projekte različitih vrsta, obima, složenosti i rokova. Konstruktor tim nudi različite vrste usluga za mnoge klijente i investitore, a ovde možete pogledati koje su to Konstruktor Konsalting usluge.

Konsalting usluge koje pruža Konstruktor

Naša kompanija pruža konsalting usluge u skladu sa svim standardima struke:

  • Omogućavamo skupljanje svih podataka relevantnih za realizaciju projekta;
  • Vršimo neophodnu analizu i identifikaciju mogućih pretnji i problema i nastojimo da ih sprečimo na vreme, ili stvorimo potrebna rešenja i tako iskoristimo prednost na tržištu;
  • Dokumentujemo celo istraživanje i dajemo ga na uvid klijentu, zajedno sa celokupnim izveštajem i predlozima akcije;
  • Pravimo strategiju u skladu sa predlozima klijenta i biramo koja rešenja ćemo primeniti, a koja zaobići ili stopirati u potpunosti;
  • Radimo na implementaciji odabranih rešenja sa stručnim timom, i obavezujemo se da se odluke spovedu u određenom roku i sa neophodnom stručnošču;
  • Izveštavamo o napretku i vršimo proveru samog procesa implementacije, kao i neophodnih izmena, sa obaveštavanjem klijenta o toku same realizacije;
  • Trudimo se da garantujemo za ponuđena rešenja i da vam pružimo realne procene o samoj proceduri, kao i šta možete da očekujete od samog projekta.

Dosadašnje iskustvo u izgradnji preko 200 objekata različite kompleksnosti i namene u ukupnoj površini većoj od 500.000 kvadratnih metara, uz sadašnji tim Konstruktor konsaltinga koji čine više od 100 zaposlenih, čini garant isporuke najsloženijih objekata u kratkom roku i visokom kvalitetu.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8