ZAKLJUČEN UGOVOR O GRADNJI SILOSNOG PARKA ZA KOMPANIJU GEBI

28.12.2017. - Kompanije Konstruktor i Gebi iz Čantavira (Vojvodina) su zaključile ugovor o izgradnji silosnog parka, u okviru proizvodnog kompleksa kompanije Gebi.
Ugovorom je po sistemu «ključ u ruke» definisano da kompanija Konstruktor nabavi materijal, izradi konstrukciju, izvrši antikorozivnu zaštitu, transportuje i montira čeličnu konstrukciju silosnog parka na lokaciji u Bačkoj Topoli.
Gebi je jedna od renomiranih kompanija u domenu poljoprivredne proizvodnje u Srbiji. Navedeni ugovor za kompaniju Konstruktor predstavlja još jedan dokaz tehničke kompetentnosti i referentnosti za ovakve vrste složenih gradjevinsko-proizvodnih radova.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8