LOGISTIČKI CENTAR PROTEAM U DOBANOVCIMA

Tabovi

Slike

Kompanija PRO TEAM, kompanija za špediterske i logističke usluge i kompanija Konstruktor su zaključili ugovor o projektovanju i izgradnji skladišnog objekta i pripadajućih kancelarija na lokaciji u Dobanovcima. Bruto površina objekta je 4300m2, a pripadajućih kancelarija  oko 170 m2. Ugovorom je regulisano i formiranje saobraćajnice  objekta bruto površine oko 4800m2.
Pod skladišta je izdignut u odnosu na kotu okolnog terena. Na zapadnoj I istočnoj strani, na sedam pozicija projektovane su pretovarno - utovarne rampe preko kojih će se vršiti istovar/utovar velikih kamiona / šlepera. Površine oko objekta će finalno biti obložene behatonom. U okviru objekta predviđene su prostorije i toaleti za zaposlene, kao i punionica za viljuškare sa gel baterijama.
Glavna noseća konstrukcija objekta je projektovana  kao prefabrikovana ab konstrukcija, fundirana na armirano - betonskim temeljima. Krov je projektovan kao dvovodan, u sistemu slaganog krova. Krovno odvođenje atmosferske vode je predviđeno pod pritiskom (sistem Pluvia). Podna ploča skladišta je projektovana od betona armiranog mikrovlaknima, dok je fasada u sistemu horizontalnih fasadnih termoizolacionih sendvič panela, debljine d=12cm. Ograda parcele je izvedena od žičanih panela visine do 2 m. Projektom je predviđeno opremanje objekta instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektro instalacijama, mašinskim instalacijama, i instalacijama dojave požara, po sistemu “ključ u ruke”.

Investitor: 
Pro Team
Lokacija: 
Dobanovci
Površina: 
4 300m2
Status: 
Završen
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8