Rekonstrukcija dela Fabrike cementa CRH

Tabovi

Slike

1.1 Uvod
U cilju smanjenja troškova proizvodnje Investitor je odučio da obezbedi transport klinkera iz novog silosa klinkera, ka mlinu cementa 1-FLS koji je većeg proizvodnog kapaciteta.

1.2 Opis Projekta:
Zarad ostvarivanja zacrtanih ciljeva, Investitor je angažovao Konstuktor da izradi i montira presipnu kulu i most trakastog transportera, te da prethodno demontira postojeći most kofičastog transportera. Pored dela radova na čeličnoj konstrukciji, Investior je Konstruktoru poverio i izradu dela i ugradnju kompletne mašinske opreme.
Presipna kula – izrađena od čelične konstrukcije, visine 26,40m za koju je utoršeno cca 220 tona čelika. U okviru kule se odvija usmeravanje klinkera ka tri lokacije – dva mlina i utovar kamiona. Pristup kuli je putem spojašnjeg i unutrašnjeg čeličnog stepeništa, sa unutrašnjim platformama od rebrastog lima, dok su fasada i krov opšiveni TR limom. Svi radovi su u obimu posla Konstruktora.
Most trakastog transportera – izrađen od dva čelična pendel i jednog čeličnog dvopojasnog stuba na koje se oslanjaju tri dela čelične kostrukcije mosta i platforma pogonske stanice trakastog transportera. Tri dela mosta su u potpunosti predmontirana u pogonu Konstruktora, vangabaritno transportovana do gradilista gde su mašinama iz Konstruktor Grupe postavljena na stubove. Ukupna težina čelične konstrukcije mosta, stubova i platforme je cca 80 tona, širina cca 4 metra, a dužina cca 80 metara. Najviša kota je na cca 11 metara, najniža na cca 7 metara visine. Pristup je iz presipne kule, sa podovima od rešetkastih gazišta na delu mosta i rebrastog lima na delu platforme. Mašinsku opemu na platformi i trakasti transporter su, takođe, montirani od strane Konstruktora.
 

Investitor: 
CRH (Srbija) d.o.o
Lokacija: 
Popovac
Početak: 
14.12.2017
Kraj: 
15.03.2018
Status: 
Završen
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8