STOP SHOP Vršac

Tabovi

Slike

Objekat STOP SHOP Vršac je ritejl park međunarodnog STOP SHOP lanca, čiji je vlasnik austrijska kompanija IMMOFINANZ. Izgradnja četiri STOP SHOP ritejl parka (u Nišu, Valjevu, Lazarevcu i Vršcu) poverena je kompaniji Konstruktor. Objekat u Vršcu se nalazi u širem centru grada, pored gradskog jezera, na putu ka srpsko – rumunskoj granici.
Kompleks u Vršcu je po svojoj strukturi organizovan kao retail park, sa 20 odvojenih lokala ukupne površine prostora za izdavanje 8.250 m². Objekat je projektovan kao prizemni ortogonalne linijske forme oblika slova L, naglašene horizontalnosti, koja je pogodna za objekte ovakve namene. Svakom lokalu se pristupa direktno, preko prednjeg platoa – parkinga za putnička vozila, sa adekvatnim pešačkim trasama. Projektom se predviđa i izgradnja reklamnog totema visine 24m i dečijeg igrališta ukupne površine 100 m2.
Konstrukcija objekta je projektovana u sistemu prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata u skeletnom konstruktivnom sistemu temelji samci, stubovi, glavni nosači, sekundarni  nosači, osnovnog konstruktivnog rastera 15,0x18,0m;17,0x18,0m i 18,0x18m. Krovni pokrivač objekta je slagani krov sastavljen od trapezastog čeličnog lima, termoizolacije i hidroizolacione membrane, dimenzionisanih tako da zadovolje sve propise eneretske efikasnosti i otpornosti na požar. Odvodnja  vode  sa  krova  je  gravitaciona: horizontalni slivnici, olučne PVC vertikale povezane u sistem atmosferske kanalizacije koja se upušta u gradsku atmosfersku kanalizaciju.
Pored izgradnje objekta, kompanija Konstruktor izvodi radove i na uređenju spoljašnjih saobraćajnica na površini oko 15.787 m2. Saobraćajni sistem je projektovan u dve nezavisne celine – prednji plato sa internim saobraćajnicama, parking prostorom za oko 329 putničkih vozila, od čega 18 za osobe sa invaliditetom i 7 porodičnih parking mesta, površinama namenjenim pešačkom saobraćaju, trgom za okupljanje i odmor i zadnju dostavnu saobraćajnicu. Saobraćajne površine kao završnu obradu imaju asfalt, a  na delu površine je behaton. Projektom je obuhvaćeno i 12.639 m2 zatravnjenih površina.
Kompanija Konstruktor izvodi sve arhitektonsko-građevinske radove, radove na termotehničkim, hidrotehničkim i elektro instalacijama, završne radove (fitout) u većini lokala, kao i radove na enterijeru i spoljnom uređenju.

Investitor: 
IMMOFINANZ
Lokacija: 
Vršac
Površina: 
8 250m2
Početak: 
01.08.2018
Kraj: 
23.02.2018
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8