O Metalu

Konstruktor metal je zahvaljujući značajnim tehnološkim ulaganjima moderne CNC mašine spreman da odgovori na sve vrste zahteva sa tržišta koji dolaze u vezi proizvodnje različitih vrsta čeličnih i aluminijumskih konstrukcija u veoma kratkom roku i po konkurentnim cenama.

Pored moderne opreme za obradu metala glavnu snagu kompanije čini stručni tim bravara, zavarivača i montera, koji predvode iskusni mašinski i gradjevinski inženjeri.

U zavisnosti od složenosti izrade čeličnih elemenata proizvodni kapacitet kompanije je 250t-500t mesečno u jednoj smeni.

Posebno ističemo program izrade aluminijumskih fasada, stolarije kao i fasadnih sistema od kompozitnih materijala.

Sposobni smo da odgovorimo na najsloženije arhitektonske zahteve u razradi od ideje do montaže na terenu.

Kontrolu kvaliteta, kojoj posvećujemo posebnu pažnju, sprovode institut za isputivanje materijala (konstrola antikorozivne zaštite) Vojnotehnički institut (atestacija materijala) i Cert lab (kontrola zavarenih spojeva).

Sa stalnom potrebom da naše poslovne procese prilagodimo savremenom tržišnom ambijentu, uveli smo i primenjujemo standarde ISO 9001 i OHSAS 18001.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8