Gradjevinska praksa za studente Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, na gradilištu logističkog centra kompanije Proteam u Dobanovcima

10.11.2017.Iskustvo u gradjevinarstvu se najbolje stiče na terenu, na nekom gradilištu. To je jedna od bazičnih vrednosti kompanije Konstruktor. U skladu sa dugoročnom politikom dobrih odnosa sa relevatnim tehničkim fakultetima u Srbiji, kompanija Konstruktor je kao glavni izvođač na gradilištu logističkog centra kompanije Proteam (4.500 m2) u Dobanovcima ugostila studente Gradjevinskog odseka Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.

Goste je dočekao lično osnivač kompanije Konstruktor prof. dr Srdjan Kisin, koji je ujedno i jedan od profesora na FTN iz Novog Sada. Studenti su od strane arhitekte projekta detaljno upoznati sa svim aspektima i fazama projektovanja ovog logističkog objekta, dok je menadžer projekta proveo studente kroz sve dosadašnje faze izvodjenja radova, posebno naglasivši značaj svake faze i potrebu njihove vremenske usklađenosti.

Bilo je prisutno 50 studenata sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, kao i dva nastavnika. Ovako organizovana terenska nastava je 15-ta nizu poseta studenata nekom gradlištu gde izvodi radove kompanija Konstruktor. Sve se to radi u skladu sa bazičnim vrednostima i principima društvene odgovornosti koju Konstruktor sprovodi.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8