Oprema

Konstruktor oprema je namladji član Konstruktora, osnovana sa ciljem pripremnih i zemljanih radova, kao i za pružanje usluga javnog transporta.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8