O opremi

Konstruktor oprema je namladji član Konstruktora, osnovana sa ciljem izvođenja pripremnih i zemljanih radova, kao i za pružanje usluga javnog transporta, kako za potrebe drugih članica Konstruktor grupe, ali i za treće firme na tržištu. Time se Konstruktor potpuno osposobljava za prvu fazu izvodjenja gradjevinskih radova koja je do sada outsorsovana.

Osnivanjem Opreme se centralizuju svi poslovi unutar Konstruktora koje pruža građevinska mehanizacija i sva sredstva transporta. Pored ranije kupljenih vozila i mašina, tokom 2016 godine su uložena značajna investiciona sredstva kako bi se kompletirao vozni park i sredstva mehanizacije, a sve sa ciljem pružanja kompletne usluge u domenu osnovne delatnosti firme.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8