DISTRIBUTIVNI CENTAR KOMPANIJE ERG

Tabovi

Slike

Kompanija ERG, generalni zastupnik poznatog brenda uređaja za domaćinstvo Vox Elektronics za Srbiju i kompanija Konstruktor su zaključili ugovor o projektovanju i izgradnji skladišnog objekta i pripadajućih kancelarija (na prvom spratu objekta) na lokaciji u Šimanovcima. Bruto površina objekta je 2840 m2, a pripadajućih kancelarija na galeriji je oko 300 m2. Ugovorom je regulisano i formiranje saobraćajnice (sa tri strane) objekta bruto površine oko 2350 m2.
Pod skladišta je izdignut (1,2m) u odnosu na kotu okolnog terena. Na zapadnoj strani, na pet pozicija projektovane su pretovarno - utovarne rampe preko kojih će se vršiti istovar/utovar velikih kamiona / šlepera. Površine oko objekta će se uraditi behatonom. Skladišni deo je projektovan kao jedinstveni prostor unutar koga će se smestiti regali za skladištenje robe. Projektom je omogućen odvojen pristup za posetioce i za zaposlene preko prilaznog stepeništa. U okviru objekta predviđena je svlačionica i toaleti za zaposlene, punionica za viljuškar sa gel baterijama.
Glavna noseća konstrukcija objekta je projektovana  kao čelična konstrukcija, fundirana na armirano - betonskim temeljima. Krov je projektovan kao dvovodan, u sistemu slaganog krova. Krovno odvođenje atmosferske vode je predviđeno pod pritiskom (sistem Pluvia). Podna ploča skladišta je projektovana od betona armiranog mikrovlaknima, dok je fasada u sistemu vertikalnih fasadnih termoizolacionih sendvič panela, debljine d=12cm, sa poliuretanskom ispunom. Na fasadi orijentisanoj ka pristupnoj ulici predviđene su staklene površine, preko kojih se ostvaruje prirodno osvetljenje skladišnog prostora. Ograda parcele je izvedena od žičanih panela visine do 2 m. Projektom je predviđeno opremanje objekta instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektro instalacijama, mašinskim instalacijama, i instalacijama dojave požara, po sistemu “ključ u ruke”..

Investitor: 
ERG Beograd
Lokacija: 
Šimanovci
Površina: 
3 300m2
Početak: 
25.01.2017
Kraj: 
01.06.2017
Status: 
Završen
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8