MLEKARA »Milcraft Leche« - Prva faza

Tabovi

Slike

Objekat proizvodne hale mlekare Milkraft Leche je sastavni deo kompleksa mlekare čiju izgradnju finansira kompanija ’’Milkraft Leche’’ doo. Objekat se nalazi u Bijelom Polju na lokaciji Pavino polje u Crnoj Gori. Objekat mlekare je monovolumenski i spratnosti P+1, slobodnostojeći na parceli u okviru kompleksa. Neto površina objekta iznosi 4501.00 m². Funkcionalno je segmentiran na proizvodni, administrativni i tehnički deo. Proizvodni deo objekta čine celine koje funkcionalno prate tehnološki proces od prijema mleka do otpreme gotovog proizvoda, sa pretećim prostorijama magacina, laboratorija, garderoba, toaleta i dr. Administrativni deo sa prostorijama ulaznog hola i stepenica, kancelarija sa salom za sastanke i restoranom za zaposlene mlekare. Tehnički blok čine prostorije za smeštaj mašinskih i elektro instalacija. Proizvodni objekat mlekare je u osnovi pravougaonog oblika sa gabaritnim dimenzijama 90.0m x 36.6m. Objekat je projektovan u skletnom sistemu u kombinaciji AB temeljne konstrukcije i čeličnih stubova i čeličnih krovnih greda rešetkastog sistema ukrućenih sa krovnim spregom. Osnovni raster konstrukcije skladišnog prostora je 10.0 m x 12,0m, odnosno 8.0x12.0m. Konstrukcija objekta je koncipirana kao četvorobrodna, krov je dvovodni, a krovna ravan je između cca. +9,90 -12,0m. Fasada je projektovana od sendvič panela debljine 10cm, obostrano obloženih plastificiranim čeličnim limom sa ispunom od PIR poliuretana. Krov objekta je projektovan od krovnih sendvič panela debljine 10cm. Kompanija Konstruktor u okviru ugovora po sistemu “ključ u ruke” izvodi sve arhitektonsko-građevinske radove.

Investitor: 
Milcraft Leche
Lokacija: 
Bijelo Polje, Crna Gora
Površina: 
4 501m2
Početak: 
03.05.2016
Kraj: 
31.12.2016
Status: 
Završen
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8