ZELENA AVENIJA (faza I)

Tabovi

Slike

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS »ZELENA AVENIJA«, ZEMUN, »KLJUČ U RUKE«

Stambeno - poslovni kompleks “Zelena Avenija” se nalazi u Zemunu i koncipiran je kao jedna zaokružena celina koja će na prostoru od nepunih 8.500m2 osnove ponuditi budućim kupcima vrhunski komfor stanovanja u srcu Zemuna. Radovi na izgradnji kompleksa su podeljeni u dve faze, u prvoj fazi se izvodi objekat A (lamele L1, L2 i L3), u drugoj fazi će se izvoditi objekat B (lamele L4 i L5). Svaka pojedinačna lamela će imati 4.000 m2 korisne površine, raspodeljene na etaže suterena, prizemlja, I-VI sprata i potkrovlja, ukupno 20.000 m2 za svih pet lamela.

Konstrukcija objekta se sastoji od punih AB ploča livenih na licu mesta, oslonjenih na zidove, stubove i obodne grede. AB zidovi su postavljeni u dva ortogonalna pravca. U objektu su projektovana dva liftovska AB jezgra. Konstrukcija objekta je fundirana na punoj AB temeljnoj ploči debljine koja se direktno oslanja na tampon od drobljenog kamena, u svemu prema preporukama Elaborata o geotehničkim istraživanjima terena. Stepeništa su projektovana kao trokraka, čiji konstruktivni sistem sačinjavaju pune armirano - betonske kolenaste ploče. Vertikalni noseći elementi armirano betonske konstrukcije projektovani su u rasteru od 5,0m i 5,9m kako bi se omogućilo nesmetano parkiranje i prolaz vozila.

Svim stanovima je zajednička maksimalna iskorišćenost prostora, funkcionalnost i dobra osvetljenost. Pri materijalizaciji objekta, naročita pažnja će biti posvećena izboru završnih materijala kako bi se osigurao visoki kvalitet življenja u kompleksu. Spoljašnja i unutrašnja stolarija visokog kvalteta je projektovana u sistemu aluminijum – drvo sa roletnama. Sanitarije, podne i zidne obloge i sistemi klimatizacije i grejanja će biti ugrađeni, vodeći računa da svi dobavljači budu renomirane firme sa odgovarajućim atestima materijala. Spoljni zidovi objekta su višeslojni fasadni sendviči od opeke, termike i završnom obradom fasade sa bojenim malterisanim površinama. Objekat će biti u potpunosti izgrađen u skladu sa važećim propisima za energetsku efikasnost zgrada (energetski pasoš).

Konstruktor je na objektu angažovan kao generalni izvođač na izvođenju svih arhitektonsko građevinskih radova, radova na kompletnim instalacijama (vodovod i kanalizacija, hidrant, sprinkler, elektroinstalacije za jaku i slabu struju, ventilacija), enterijerskim završno-zanatskim radovima, kao i na svim radovima na parternom uređenju stambenog kompleksa. 

Investitor: 
Montex MK-DK Invest
Lokacija: 
Zemun, Beograd
Početak: 
15.05.2016
Kraj: 
01.06.2017
Status: 
Završen
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8